Tip:

Hỏi đáp công nghệ thông tin, kỹ thuật, giải trí, y tế, sức khoe, kinh tế, xã hội, thông tin công ty, thông tin đối tác

kha 16

kha

Giới tính: Nữ

Ngày tham gia: 20/02/12

Tên đăng nhập: kha

Email: tieude_11@yahoo.com.vn

 1