anonymous

không thể đăng nhập vào forum tech24

anonymous 6 năm, 11 tháng, 25 ngày, 10 giờ, 14 phút, 12 giây 3 1152

mình không thể vào được forum tech24 bằng tài khoản tech24

giu email của mình là : duong_thai_duong@yahoo.com.vn

Trả lời câu hỏi
3 trả lời
bag_525
bag_525 6 năm, 11 tháng, 11 ngày, 8 giờ, 31 phút, 44 giây

mình cũng bị tương tự, bạn giải quyết được chưa, giúp mình với.

anonymous
anonymous 6 năm, 11 tháng, 24 ngày, 15 giờ, 27 phút, 41 giây

nhưng khi vào forum đăng ký thì nó lại thành đăng ký member của tech24.vn

Kil'jaeden God
Kil'jaeden God 6 năm, 11 tháng, 25 ngày, 7 giờ, 5 phút, 59 giây

tên đăng nhậgiwaax 4um và trang tech24.vn là khác nhau bạn à. Bạn cần tạo 1 nick khác. Mình cũng ko hiểu sao bsg lại có chính sách này

 1