tran minh man

Không tạo database MSSQL trên hót parallels được

tran minh man 7 năm, 5 tháng, 26 ngày, 18 giờ, 9 phút, 32 giây 0 1009

tạo được database, nhưng ko vào được trang admin để up database lên. trỏ domain tới host ok hết, đã test chạy thử trang index, lam ơn giúp dùm với

Trả lời câu hỏi
0 trả lời