hada242

Khởi động lên 1 lúc mới có mạng

hada242 6 năm, 5 tháng, 7 ngày, 8 giờ, 47 phút, 9 giây 0 864

Lúc trước mình có cài KIS 2013 thì bị lỗi (ko khởi động được) nên mình gỡ ra,sau đó thấy mất diver mạng LAN nên cài lại.Giờ mạng khởi động rất chậm,mặc dù khởi động lên mình nhìn thấy đã connect nhưng khoang 1 phút mới được cấp IP (nghĩa là 1 phút sau khi gắn cáp vào thì mới có mạng)

Xin anh em tech24 giúp mình ca này với

Trả lời câu hỏi
0 trả lời