Le Van Chien

Iphone 5

Le Van Chien 7 năm, 6 tháng, 1 ngày, 19 giờ, 31 phút, 57 giây 1 893

Khi nào iphone 5 có mặt tại việt nam?

Trả lời câu hỏi
1 trả lời
vohuuphuc
vohuuphuc 7 năm, 6 tháng, 10 giờ, 35 phút, 47 giây

Khi nào apple sản xuất thì chẳng mấy chốc Việt Nam sẽ có thôi - -

 1