Le Van Chien

Iphone 5

Le Van Chien 7 năm, 8 tháng, 5 ngày, 4 giờ, 23 phút, 46 giây 1 910

Khi nào iphone 5 có mặt tại việt nam?

Trả lời câu hỏi
1 trả lời
vohuuphuc
vohuuphuc 7 năm, 8 tháng, 3 ngày, 19 giờ, 27 phút, 36 giây

Khi nào apple sản xuất thì chẳng mấy chốc Việt Nam sẽ có thôi - -

 1