doan khanh linh

IP mới mua được 2 tháng mà Cycle count đã 223 là sao hả mọi người@@.mình đâu có sạc nhiều như thế

doan khanh linh 7 năm, 4 tháng, 22 ngày, 6 giờ, 15 phút, 7 giây 0 1461
Trả lời câu hỏi
0 trả lời