doan khanh linh

IP mới mua được 2 tháng mà Cycle count đã 223 là sao hả mọi người@@.mình đâu có sạc nhiều như thế

doan khanh linh 7 năm, 8 tháng, 15 ngày, 16 giờ, 39 phút, 55 giây 0 1492
Trả lời câu hỏi
0 trả lời