Tip:

Hỏi đáp công nghệ thông tin, kỹ thuật, giải trí, y tế, sức khoe, kinh tế, xã hội, thông tin công ty, thông tin đối tác

vu thị thúy 40

vu thị thúy

Giới tính: Nữ

Ngày tham gia: 28/08/15

Tên đăng nhập: vu thị thúy

Email: hongthuyvt2014@gmail.com