Vũ Đăng Nghĩa

Hỏi về pen spinning

Vũ Đăng Nghĩa 7 năm, 11 tháng, 17 ngày, 13 giờ, 31 phút, 43 giây 1 1313

Mình là newbi mới tập quay burt nhưng không có tài liệu , Pro nào cho mình xin hướng dẫn bằng video

từ dễ đến khó , có hẳn 1 chương trình thì càng tốt ! thanks

Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 7 năm, 11 tháng, 16 ngày, 21 giờ, 45 phút, 51 giây

Bạn lên Youtube có hướng dẫn rất nhiều

 1