dong hong phuc

Hỏi về DHCP

dong hong phuc 7 năm, 1 tháng, 5 ngày, 14 giờ, 52 phút, 56 giây 1 972

Em có 1 máy chủ win 2k3 với 4 máy con. Làm sao khi DHCP cấp IP thì 4 máy con có địa chĩ IP khác nhau hết zậy. VD 4 máy con là 4 phòng ban khác nhau .

Trả lời câu hỏi
1 trả lời
luukhuongduy
luukhuongduy 7 năm, 1 tháng, 5 ngày, 12 giờ, 39 phút, 20 giây

em hoc hay em làm cho cong ty neu em hoc thì khi em thiết lập địa dhcp là mot chuc nang dùng dể cap phat ip tự dông theo mot day số ip khi em thiết lập voi diều kien 4 may con do phải kết nối với máy chủ khi em thiết lập đúng các bước thì để 4 máy con chuyển về địa chỉ ip động sau đó thử nhập lệnh ipconfig /release để xoá ip củ và nhập lệnh ipconfig /renew xem ip cấp đúng chưa chuc1 em thanh công

 1