huy33

hỏi google translater toolkit

huy33 3 năm, 5 tháng, 9 ngày, 7 giờ, 15 phút, 58 giây 0 438
các bạn cho mình hỏi làm sao để biết cộng tác viên có dịch 1 tài liệu hay 1 bài văn ngoại ngữ nếu mình mời người ta làm cộng tác viên. VÀ làm sao biết người ta dịch xong hay có dịch xong 1 tài liệu, 1 bài ngoại ngữ trong google translate toolkit 0
Trả lời câu hỏi
0 trả lời