Nguyen Anh TUan

help! làm sao để xóa tiện ích @mail.ru ra khoi firefox zậy

Nguyen Anh TUan 7 năm, 6 tháng, 20 ngày, 4 giờ, 54 phút, 55 giây 1 4715
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
brave
brave 7 năm, 6 tháng, 20 ngày, 2 giờ, 48 phút, 40 giây

trên menu bar chọn tool-->addon-->extensions rồi chon cái cân gỡ bỏ [unintall] roi restart lại để có hiệu lưc.

 1