Love Mail

Hàng lướt, hàng dựng là gì?

Love Mail 7 năm, 3 tháng, 18 ngày, 15 giờ, 41 phút, 53 giây 1 15917
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 7 năm, 3 tháng, 18 ngày, 15 giờ, 35 phút, 30 giây

- Hàng lướt là hàng cũ đã qua tay nhiều người, được mông má lại nên chất lượng không đảm bảo. Người bán nhiều khi cũng không rõ nguồn gốc. Ngoài ra hàng lướt ở một số trường hợp là hàng dùng "lướt" một thời gian chưa quá lâu, người sở hữu đã muốn bán để thay mới theo sở thích nên máy còn gần như mới.

- Hàng dựng thường được dùng nhiều trong mua bán di động, chỉ các điện thoại được thu mua main còn sống theo lô về rồi mông má, thêm vỏ linh kiện v.v...Nôm na là dựng lại máy từ một bộ phận quan trọng nhất là main

 1