Zendo

hàm $_File trogn php

Zendo 7 năm, 9 tháng, 10 ngày, 6 giờ, 56 phút, 17 giây 0 1342

cho mình hỏi về hàm $_File trong php. Mình làm giống như nhiều diễn đàn và cả ở w3school nữa mà vẫn không up được. Không biết vì sao? ko biết do mình set cái php.ini sai hay là do thư viện của dreamweaver bị gì nữa mà thừ haòi không đựoc. Nếu bạn nào rành về php xin chỉ dẫn cho. Bí nữa năm nay goài, không học được thêm gì cả! Nó không lưu thông tin vào nơi mình muốn lưu. còn ở file tmp thì quá trời.

Trả lời câu hỏi
0 trả lời