Crystal Kid

Gmail bị lỗi không down đc file attach?

Crystal Kid 7 năm, 1 tháng, 4 ngày, 13 giờ, 8 phút, 16 giây 4 1462

Ai giúp mình cách khắc phục với :(

Trả lời câu hỏi
4 trả lời
Crystal Kid
Crystal KidSmod 7 năm, 1 tháng, 2 ngày, 11 giờ, 48 phút, 39 giây

Bạn để DNS của google là: 8.8.8.8  -  8.8.4.4

Và vào gmail, cài đặt > chon đánh dấu:  luôn sử dụng https  và thử lại xem sao.

Mình làm theo cách sửa file host giờ down bình thường mà

kengheo12345
kengheo12345 7 năm, 1 tháng, 2 ngày, 11 giờ, 54 phút, 42 giây

cảm ơn bạn nhiều

nhưng mình dán vào vẫn không được không hiểu vì sao

Crystal Kid
Crystal KidSmod 7 năm, 1 tháng, 4 ngày, 13 giờ, 5 phút, 24 giây

Hay quá down đc rồi, cảm ơn bạn nhé :)

Love Mail
Love Mail 7 năm, 1 tháng, 4 ngày, 13 giờ, 6 phút, 29 giây

Mình cũng thỉnh thoảng bị trường hợp này rồi, bạn chỉ cần thêm dòng 74.125.159.132 mail-attachment.googleusercontent.com vào file host là okie

C:\System32\drivers\etc\

 1