trần văn long

giúp về google chrome hộ tôi

trần văn long 7 năm, 5 tháng, 18 ngày, 18 giờ, 38 phút, 38 giây 1 1428

khắc phục lỗi :không mở tiểu sử đúng cách của google chrome thế nào nhỉ ? gỡ ra cài lại cũng vẫn bị lỗi này

Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Vũ Đăng Nghĩa
Vũ Đăng Nghĩa 7 năm, 5 tháng, 18 ngày, 18 giờ, 23 giây

Đơn giản thôi , gỡ nó ra và cài lại 

 1