Thanh Tuấn

Giám sát windows Client bằng Nagios và NSClient++

Thanh Tuấn 7 năm, 9 tháng, 24 ngày, 6 giờ, 39 phút, 33 giây 0 1811

Trong tài liệu về NSClient++ có đoạn "you can execute an external script (as of now batch/exe/*)". Đại ý là: Ngoài những công việc mà NSClient có thể thực hiện, bạn có thể cho chạy những đoạn script trên NSClient++ dưới sự điều khiển từ Nagios server để phục vụ mục đích khác. Đã có ai thử làm thế này chưa ạ?

Vd: Mình muốn cho chạy lệnh Ipconfig/all trên máy windows từ Nagios server rồi nhận kết quả trên Nagios thì làm thế nào? Mong các bạn chỉ giúp!

Trả lời câu hỏi
0 trả lời