thieuthang

giải bài tập toán lớp 5

thieuthang 4 năm, 10 tháng, 22 giờ, 38 phút, 33 giây 1 24600

cho 2 số thập phân 14,78 và 2,87. hãy tìm số a sao cho khi thêm a vào số nhỏ và bớt a ở số lớn ta tìm được 2 số có tỉ số là 4

Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thankumyvip
thankumyvip 4 năm, 10 tháng, 21 giờ, 43 phút, 59 giây

(14,78-a)/(2,87+a)=4/1

14,78+2,87=17,65

Tổng số phần bằng nhau là 4+1=5

Mỗi phần có giá trị bằng 17,65/5=3,53

=>2,87+a=3,53

=>a=0,66.

 1