thieuthang

giải bài tập toán lớp 5

thieuthang 3 năm, 1 tháng, 11 ngày, 2 giờ, 6 phút, 21 giây 1 23953

cho 2 số thập phân 14,78 và 2,87. hãy tìm số a sao cho khi thêm a vào số nhỏ và bớt a ở số lớn ta tìm được 2 số có tỉ số là 4

Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thankumyvip
thankumyvip 3 năm, 1 tháng, 11 ngày, 1 giờ, 11 phút, 47 giây

(14,78-a)/(2,87+a)=4/1

14,78+2,87=17,65

Tổng số phần bằng nhau là 4+1=5

Mỗi phần có giá trị bằng 17,65/5=3,53

=>2,87+a=3,53

=>a=0,66.

 1