thieuthang

giải bài tập toán lớp 5

thieuthang 2 năm, 6 tháng, 4 ngày, 23 giờ, 12 giây 1 22699

cho 2 số thập phân 14,78 và 2,87. hãy tìm số a sao cho khi thêm a vào số nhỏ và bớt a ở số lớn ta tìm được 2 số có tỉ số là 4

Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thankumyvip
thankumyvip 2 năm, 6 tháng, 4 ngày, 22 giờ, 5 phút, 38 giây

(14,78-a)/(2,87+a)=4/1

14,78+2,87=17,65

Tổng số phần bằng nhau là 4+1=5

Mỗi phần có giá trị bằng 17,65/5=3,53

=>2,87+a=3,53

=>a=0,66.

 1