dark angel

Ghost nhầm 3 ổ thành 1 ổ, hix giúp mình với ?

dark angel 7 năm, 7 tháng, 14 ngày, 7 giờ, 35 phút, 45 giây 3 1359

Em ghost nhầm rồi các bác ơi, bác nào có phần mềm cứu lại 3 phân vùng không và chỉ cho em cách xài với nhé. Và cho em hỏi cách cứu lại dữ liệu trong ba phân vùng đó luôn em đang đau khổ quá nè. Cám ơn các bác nhiều nhiều.

Trả lời câu hỏi
3 trả lời
nguyenquocduy
nguyenquocduy 7 năm, 7 tháng, 13 ngày, 13 giờ, 48 phút, 7 giây

bạn dùng phần mềm GetData Back cũng đc đó bạn

Deb
Debadmin 7 năm, 7 tháng, 14 ngày, 3 giờ, 4 phút, 44 giây

Bạn ơi sửa lại bài viết đi bạn, ảnh hỏng hết rồi. Bạn có thể bôi đen và copy paste toàn bộ nội dung bài viết bao gồm cả hình ảnh vào (đợi bộ soạn thảo của question hiện ra rồi paste là okie)

tranvietvuong
tranvietvuong 7 năm, 7 tháng, 14 ngày, 4 giờ, 36 phút, 24 giây

Bạn có thể dùng cách sau sau:

Cách1: Nucleus Kernel for FAT and NTFS (cực kỳ tốt 99%):

Hướng dẫn sử dụng

- Sau khi download chương trình, tiến hành cài đặt, việc cài đặt rất dễ dàng và nhanh chóng. Sau khi cài đặt, để chạy chương trình, nhắp Start->Programs-> Nucleus Kernel for FAT and NTFS-> Nucleus Kernel for FAT and NTFS.

Giao diện của chương trình như sau:

 

Hình 1: Giao diện chương trình Nucleus Kernel for FAT and NTFS

 

Trên Hình 1 cần làm theo 3 bước cơ bản sau:

1- Chọn ổ đĩa để scan ở panel bên trái. Bước này nếu Windows không nhận được ổ cứng (hoặc ổ USB để đưa vào My Computer thì … chịu . 2- Chọn kiểu để scan. Có 2 kiểu là Standard và Advance. Dưới đây sẽ hướng dẫn cả 2 kiểu scan đó. 3- Nhắp nút Next. Khi chọn vào ổ đĩa, sẽ có các thông tin lien quan đến ổ đĩa đó xuất hiện, trong ví dụ Hình 1, ta đã lựa chọn ổ đĩa USB, 996MB và có các thông tin về ổ đĩa đó như Cylinder, Head, Sector per Track.

 

3.1 Kiểu Standard Scan

Kiểu Standard Scan được lựa chọn nếu:

1- Bạn mới vô ý xoá dữ liệu 2- Bạn nhận được thông báo kiểu như Drive Not Formatted hoặc Drive Not Ready. 3- Nếu ổ đĩa có bad sector(s) hoặc bạn nhận được thông báo Sector not found. 4- Nếu bạn xoá partition(s) bằng lệnh fdisk hoặc dùng Computer Management.

 

Khi chọn kiểu Standard Scan, nhắp Next để tiếp tục.

 

Hình 2: Nucleus Kernel for FAT and NTFS – Standard Scan Step 1

 

Trong Hình 2 sẽ đưa ra thông tin về các partition của ổ đĩa mà ta đã lựa chọn ở Hình 1. Ở ví dụ trên, ổ USB chỉ có duy nhất một partition, dùng hệ thống file FAT 32. Có thể sử dụng nút Search Partition để dò tìm lại các partition trên ổ đĩa đó. Lựa chọn Partition muốn cứu dữ liệu, nút Next sẽ hiển thị. Khi đó nhắp nút Nextđể tiếp tục.

 

Hình 3: Nucleus Kernel for FAT and NTFS – Standard Scan Step 2

 

Trong Hình 3 sẽ liệt kê hết tất cả các thư mục, file có trong partition mà ta đã chọn ở Hình 2. Chương trình cũng có lưu ý rằng nếu không thấy dữ liệu mà bạn muốn, quay lại để chọn kiểu Advance Scan.

 

Cần chú ý rằng các file mầu đỏ là các file đã bị xoá trên ổ đĩa.

Trên Hình 3, để recove thư mục hoặc file nào đó, có thể chuột phải vào thư mục hoặc file đó. Trên menu chuột phải, lựa chọn Recover Selected… Để recove tất cả dữ liệu trên partition nói trên, có thể chọn trên menu chuột phải Recove All…

 

Hình 4: Lựa chọn thư mục chứa dữ liệu Recove

 

Sau khi chọn Recover Selected (hoặc Recover All) ở Hình 3, sẽ xuất hiện hộp thoại cho phép lựa chọn folder để lưu các dữ liệu recove. Sau bước này, chương trình sẽ phục hồi dữ liệu muốn cứu vào folder đã chọn. Quá trình phục hồi nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào kích thước dữ liệu muốn cứu, mức độ lỗi của ổ đĩa,…

 

3.2 Kiểu Advance Scan

Kiểu Advance Scan được lựa chọn nếu:

1- Sử dụng Standard Scan không recover được dữ liệu mong muốn. 2- Nếu đã format ổ đĩa 3- Nếu đã xoá Partition Table và Standard Scan không thể recover dữ liệu 4- Recover các folder, file đã bị xoá từ lâu.

 

Chú ý: Khi recover dữ liệu, nên sử dụng kiểu Standard Scan trước, nếu không được thì sử dụng kiểuAdvance Scan

 

Hình 5: Nucleus Kernel for FAT and NTFS – Advance Scan Step 1

 

Trong Hình 5 có 2 bước thực hiện:

1- Chọn partition muốn cứu dữ liệu ở panel bên trái 2- Nhắp nút Next để tiếp tục

 

So với chức năng của Standard Scan (hình 2) thì Advance Scan có them lựa chọn: Select File System; Start Sector và End Sector. File System có thể chọn 1 trong 3 kiểu là FAT; FAT 32 và NTFS. Đối với một số trường hợp, chương trình không tự động check được file system của Hệ thống (hoặc có thể check sai), khi đó ta cần phải nhớ file system của partition đó và lựa chọn thủ công.

 

Start Sector và End Sector là vị trí bắt đầu và kết thúc của một vùng ổ cứng. Ngầm định là vị trí bắt đầu và kết thúc của một partition. Tuy nhiên trên thực tế có trường hợp phải lựa chọn thủ công khi chương trình không xác định được (không nhận được partition).

 

 

Hình 6: Nucleus Kernel for FAT and NTFS – Advance Scan Step 2

 

Sau khi chọn Next ở Hình 6, Nucleus Kernel sẽ scan bắt đầu từ Start Sector đến End Sector. Có thể theo dõi được vị trí sector đang được scan. Có thể dừng quá trình scan bằng nút Stop. Đến khi kết thúc quá trình scan, sẽ xuất hiện Hình 7

 

Hình 7: Nucleus Kernel for FAT and NTFS – Advance Scan Step 3

 

Trên Hình 7 là thông tin về partition được lựa chọn. Nhắp nút Next để tiếp tục. Khi đó các thông tin có thể recover được sẽ xuất hiện như Hình 3. Tiến hành recover bằng cách nhắp chuột phải vào folder hoặc file. Trên menu chuột phải, chọn chức năng Recover Selected…

(xem chi tiết phần recover ở mục 3.1).

 

4. Một số lựa chọn khi recover dữ liệu

Dưới đây sẽ nêu các bước khôi phục dữ liệu cơ bản trong 3 trường hợp:

4.1. Recover tất cả file, folder đã bị xoá

1- Chọn ổ đĩa vật lý và lựa chọn Standard Scan 2- Lựa chọn Partition muốn recover 3- Nucleus Kernel sẽ tìm kiếm các file, folder trong partition và đưa ra danh sách các file tìm thấy. 4- Chọn menu Tools->Settings. Trong mục Setting for deleted file(s), chọn Recover only deleted file(s) (xem Hình 8)

 

Hình 8: Lựa chọn Recover only deleted file(s)

 

Chú ý: Các bước từ 1 đến 3 giống như các bước thực hiện ở mục Standard Scan. Bước 4 hơi khác là khi ta recover là lựa chọn chỉ các file bị xoá. Các file bị xoá khi sử dụng Standard Scan chính là các file mới bị xoá. Nếu các file đã xoá từ lâu, có thể chọn kiểu Advance Scan.

 

4.2. Recover partition đã bị format với kiểu hệ thống file khác

 

Nucleus Kernel có thể sử dụng để recover các partition mà bị format sang hệ thống file khác, với các trường hợp sau:

FAT32 formatted as NTFS NTFS formatted as FAT32 FAT16 formatted as FAT32 FAT32 formatted as FAT16 FAT16 formatted as NTFS NTFS formatted as FAT16 1- Lựa chọn đĩa vật lý và chọn Advance Scan. 2- Lựa chọn partition đã bị format và nhắp Next. (xem Hình 5). Nếu hệ thống file đã bị thay đổi, lựa chọn Hệ thống file ban đầu trong ô Select File System (xem Hình 9). Nếu không nhớ chính xác Hệ thống file ban đầu, có thể thử lần lượt các trường hợp.

 

 

Hình 9: Lựa chọn File System

 

Nucleus Kernel sẽ tìm kiếm dữ liệu trong vùng sector được lựa chọn. Các bước tiếp theo sẽ tiến hành như mục 3.2.

 

4.3. Recover ổ đĩa đã bị phân chia lại (re-partitioned)

 

Thực hiện theo các bước sau:

1- Lựa chọn ổ đĩa vật lý, sau đó chọn kiểu Advance Scan. 2- Lựa chọn ổ đĩa vật lý (chú ý là không chọn partition) để scan. 3- Nucleus Kernel sẽ scan đĩa (scan tất cả các partition trên đĩa đó và sẽ hiển thị tất cả các hệ thống file trên đó 4- Lựa chọn hệ thống file và nhắp nút Next 5- Nucleus Kernel sẽ hiển thị dữ liệu tương ứng. 6- Lựa chọn dữ liệu muốn recover và copy đến folder an toàn.

Cách 2: 

 

Chuẩn bị:

 

- CD Hiren’s Boot phiên bản  từ 9.3 trở lên.

 

- Tháo ổ cứng  bị ghost nhầm và đưa sang máy tính  khác.

 

- Cắm ổ cứng  vào cáp và thiết lập jump ở chế độ Slave.

 

- Thiết lập trong BIOS để máy tính  nhận ổ cứng  mới và lưu lại các thiết lập.

 

n Tiến hành phục hồi dữ liệu:

 

- Khởi động WinXP.

 

- Kiểm tra xem máy tính  đã nhận ổ cứng  bị mất dữ liệu  chưa, bằng cách bấm chuột phải vào My Computer, chọn Manager.

 

- Bấm vào Disk Management. Bạn sẽ thấy tên ổ đĩa mới cắm vào có tên là Disk 1.

 

 

 

- Cho đĩa CD Hiren’s Boot 9.3 vào ổ đĩa CD.

 

- Bấm vào GetDataBack-NTFS để khởi động chương trình.

 


 

- Đánh dấu kiểm vào ổ đĩa cần cứu hộ, bỏ dấu kiểm trong các ổ đĩa khác.

 

- Bấm vào Next.

 

- Bấm vào 1 st parttion[NTFS].

 

- Bấm vào Next.

 

- Bấm vào Next.

 

-Chương trình bắt đầu tìm kiếm  các tập tin bị xóa, sau khi tìm xong, cáctập tin, thư mục sẽ được hiển thị. Bấm chuột phải vào thư mục định cứuhộ, chọn Copy.

 

- Trong mục To bạn bấm vào mục Browse và chỉ ra ổ đĩa và thư mục chứa dữ liệu  sao lưu, thư mục này nên tạo trên phân vùng trên ổ cứng  của máy hiện thời.

 

Ngườiviết bài này đã trực tiếp  cứu dữ liệu  trên một ổ cứng  với 4,5 GB dữliệu hết 30 phút. Như vậy, chỉ với một đĩa CD Hiren’s Boot bạn có thểthực hiện việc cứu hộ khá dễ dàng mà không cần phải mua các phần mềmcứu hộ khác. 1