Lý phú

Em muốn hỏi tác động của cộng nghệ thông tin đến tổ chức là gì? mong mọi người giúp đỡ. =))

Lý phú 5 năm, 10 tháng, 19 ngày, 3 giờ, 5 phút, 48 giây 0 661

Em muốn hỏi tác động của xu thuế công nghệ thông tin đến tổ chức là gì? mong mọi người giúp đỡ. =)).em đang cần gấp lắm mn giúp đỡ nhé.

Trả lời câu hỏi
0 trả lời