Lý phú

Em muốn hỏi tác động của cộng nghệ thông tin đến tổ chức là gì? mong mọi người giúp đỡ. =))

Lý phú 5 năm, 8 tháng, 15 ngày, 18 giờ, 16 phút, 25 giây 0 647

Em muốn hỏi tác động của xu thuế công nghệ thông tin đến tổ chức là gì? mong mọi người giúp đỡ. =)).em đang cần gấp lắm mn giúp đỡ nhé.

Trả lời câu hỏi
0 trả lời