Lý phú

Em muốn hỏi tác động của cộng nghệ thông tin đến tổ chức là gì? mong mọi người giúp đỡ. =))

Lý phú 6 năm, 3 tháng, 6 ngày, 57 phút, 1 giây 0 700

Em muốn hỏi tác động của xu thuế công nghệ thông tin đến tổ chức là gì? mong mọi người giúp đỡ. =)).em đang cần gấp lắm mn giúp đỡ nhé.

Trả lời câu hỏi
0 trả lời