Tip:

Hỏi đáp công nghệ thông tin, kỹ thuật, giải trí, y tế, sức khoe, kinh tế, xã hội, thông tin công ty, thông tin đối tác

 vu thanh trung 10

vu thanh trung

Giới tính: Nam

Ngày tham gia: 21/02/12

Tên đăng nhập: vu thanh trung

Email: phamnguyen.td@gmail.com