duyendongphuc

dong phuc gia re 2164

duyendongphuc 5 năm, 3 tháng, 30 ngày, 12 giờ, 56 phút, 17 giây 0 659

Chuy�n cung cấp �o đồng phục lớp, �o lớp đẹp

L�m �o đồng phục, l�m �o lớp đẹp độc

L�m đồng phục, l�m �o lớp, đồng phục lớp chuy�n nghiệp

C�NG TY TNHH VIBRAND VIỆT NAM

THƯƠNG HIỆU ĐỒNG PHỤC ĐƯỢC GIỚI TRẺ Y�U TH�CH 5 NĂM LIỀN

���� Lời đầu ti�n Đồng phục 2Uni�xin gửi tới qu� kh�ch h�ng lời ch�o v� lời cảm ơn tr�n trọng nhất.

���� Đồng phục 2Uni�l� thương hiệu của c�ng ty TNHH Vibrand Việt Nam - đơn vị chuy�n sản xuất cung cấp c�c loại sản phẩm �o�đồng phục lớp,��o nh�m,�Đồng �phục c�ng ty,��o đồng phục�đơn vị tổ chức sự kiện với kiểu c�ch v� chất liệu vải đa dạng phong ph� chủng loại như cotton, lacoste, peco, thun co d�n bốn chiều…vvv

��� Đồng phục 2Uni�với đội ngũ nh�n vi�n thiết kế chuy�n nghiệp trẻ năng động đầy nhiệt huyết lu�n hy vọng sẽ mang lại những�mẫu �o�o lớp đẹp�đ�p ứng được y�u cầu những kh�ch h�ng kh� t�nh nhất.

���� Đồng phục 2Uni�với c�ng nghệ�l�m đồng phục�mới lu�n tạo ra những sản phẩm tốt nhất tới qu� kh�ch h�ng. Nổi trội l� in bằng phương ph�p in lụa v� in chuyển nhiệt đ�p ứng mọi y�u cầu của qu� kh�ch h�ng.

���� Đồng phục 2Uni sản xuất cung cấp c�c sản phẩm nổi bật:

đồng phục

dong phuc

dong phuc lop

ao dong phuc

lam dong phuc

�o lớp

ao lop

ao lop dep

lam ao lop

l�m �o lớp

đồng phục đẹp

dong phuc dep

mẫu �o lớp

mau ao lop

dong phuc cong ty

�o đ�i

ao doi

�o gia đ�nh

ao gia dinh

ao nhom

�o nh�m đẹp

ao nhom dep

đồng phục học sinh

dong phuc hoc sinh

dong phuc nhom

đồng phục �o thun

dong phuc ao thun

may đồng phục

may dong phuc

xưởng may đồng phục

xuong may dong phuc

in �o lớp

in ao lop

may �o lớp

may ao lop

���� Đối tượng kh�ch h�ng chủ yếu đồng phục 2Uni l� c�c học sinh, sinh vi�n c�c trường tr�n mọi miền tổ quốc với nhu cầu c�c mặt h�ng ch�nh như�đồng phục lớp,�đồng phục nh�m, v� c�c c�ng ty l�m đồng phục c�ng ty.� 2Uni lu�n mong muốn mang đến cho c�c bạn học sinh nhưng mẫu�ao lop dep�cực kỳ độc đ�o.

Địa chỉ li�n hệ :

C�NG TY TNHH VIBRAND VIỆT NAM – Thương hiệu Đồng Phục 2Uni

SĐT Văn ph�ng: (04) 62971826

Hotline: 0984816320 - 0942042980

Email : 2uni.vn@gmail.com

Website:�www.2uni.vn

Trả lời câu hỏi
0 trả lời