hoangvanvinh

doawload Kijio - Subtitle Editor 0.4.1

hoangvanvinh 7 năm, 9 tháng, 5 ngày, 6 giờ, 24 phút, 51 giây 1 1303
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
NguyenDo
NguyenDo 7 năm, 9 tháng, 4 ngày, 18 giờ, 33 phút, 50 giây

Link trong forum có mà bạn nên tìm kiếm trước nhé:

http://www.tech24.vn/software/download/8990-Kijio---Subtitle-Editor-041---Dich-phu-de-tieng-Anh-sang-Viet.html 

 1