Mr.Simple

Điều kiện sử dụng dịch vụ Dcom 3G là gì?

Mr.Simple 7 năm, 9 tháng, 28 ngày, 5 giờ, 59 phút, 52 giây 1 1906
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
NguyenDo
NguyenDo 7 năm, 7 tháng, 26 ngày, 18 giờ, 43 phút, 50 giây

Để sử dụng được dịch vụ D-com 3G, quý khách phải thỏa mãn những điều kiện sau: Có máy tính cài đặt hệ điều hành Window XP/ VISTA/ Window 7 và MAC OS; USB 3G của Viettel và sim D-com 3G của Viettel.

Đối với dịch vụ D-com, quý khách có thể hòa mạng nhiều số cùng lúc để sử dụng. Viettel không hạn chế số lượng thuê bao D-com trả trước và trả sau đối với cá nhân cũng như tổ chức.

 1