Mr.Simple

Điều kiện sử dụng dịch vụ Dcom 3G là gì?

Mr.Simple 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, 26 phút, 12 giây 1 1889
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
NguyenDo
NguyenDo 7 năm, 5 tháng, 5 ngày, 13 giờ, 10 phút, 10 giây

Để sử dụng được dịch vụ D-com 3G, quý khách phải thỏa mãn những điều kiện sau: Có máy tính cài đặt hệ điều hành Window XP/ VISTA/ Window 7 và MAC OS; USB 3G của Viettel và sim D-com 3G của Viettel.

Đối với dịch vụ D-com, quý khách có thể hòa mạng nhiều số cùng lúc để sử dụng. Viettel không hạn chế số lượng thuê bao D-com trả trước và trả sau đối với cá nhân cũng như tổ chức.

 1