Tip:

Hỏi đáp công nghệ thông tin, kỹ thuật, giải trí, y tế, sức khoe, kinh tế, xã hội, thông tin công ty, thông tin đối tác

Ngân 22

Ngân

Giới tính: Nữ

Ngày tham gia: 02/12/15

Tên đăng nhập: Ngân

Email: diem.h.o.a.n.g.k.i.e.u.1.1.2.2@gmail.com

 1