dang the tam

đánh vần từ " giữ gìn"

dang the tam 7 năm, 11 tháng, 19 ngày, 12 giờ, 55 phút, 52 giây 3 2261
Trả lời câu hỏi
3 trả lời
le quang vu
le quang vu 7 năm, 9 tháng, 14 ngày, 13 giờ, 3 phút, 38 giây

đọc là gi in gin không có nghĩa là giin . mà là đọc nối âm 

dang the tam
dang the tam 7 năm, 11 tháng, 10 ngày, 13 giờ, 23 phút, 30 giây

gi in = giin chứ sao lại là gin được.

Love Mail
Love Mail 7 năm, 11 tháng, 19 ngày, 12 giờ, 43 phút, 57 giây

gi ư giư ngã giữ

i n in gi in gin huyền gìn

 1