thuyan

Con vật gì được xem là Quốc Thú ở NêPan?

thuyan 4 năm, 3 tháng, 26 ngày, 19 phút, 28 giây 1 1591
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 4 năm, 3 tháng, 26 ngày, 17 phút, 47 giây

 

Con Bò( hàng năm ở nước này có tế Kính bò

 1