tuan

code PHP insert file .DOC vao CSDL mySQL

tuan 7 năm, 7 tháng, 15 ngày, 23 giờ, 4 phút, 35 giây 0 1249

1. Có thể  lưu file DOC, PDF,PPT vào CSDL MySQL? Ai biết cách thì hướng dẫn (code) dùm với.

2. Tôi đang muốn tạo phần Download để cho phép tải các file DOC, PDF, ... trên trang web vậy phải làm như thế nào, cần tạo table như thế nào.

Xin các Pro chỉ giáo! Xin cảm ơn!

Trả lời câu hỏi
0 trả lời