trần ngọc toàn

CÓ pro nào am hiểu về Cluster Exchange server 2007 trên windows server 2008 ?help me

trần ngọc toàn 7 năm, 6 tháng, 5 giờ, 30 giây 2 790
Trả lời câu hỏi
2 trả lời
trần ngọc toàn
trần ngọc toàn 7 năm, 5 tháng, 28 ngày, 16 giờ, 16 phút, 49 giây

Thank bạn nhiều

NguyenDo
NguyenDo 7 năm, 5 tháng, 28 ngày, 17 giờ, 47 phút, 43 giây

Mình kiếm trên quantrimang thấy có 2 bài này gần giống với yêu cầu của bạn

Phần 1:http://www.quantrimang.com.vn/hethong/mail-server/41310_Exchange-2007-SP1-Quan-ly-CCR-Cluster-bang-Exchange-Management-Console.aspx

Phần 2:http://www.quantrimang.com.vn/hethong/mail-server/46125_Trien-khai-CCR-Cluster-cua-Exchange-2007-SP1-tren-Windows-Server-2008-Failover-Cluster-Phan-2.aspx

Còn không thì bạn có thể vô Tailieu.vn để tham khảo thêm:http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/trien-khai-ccr-cluster-cua-exchange-2007-p1.165320.html 

 1