kingkongit9x

Cơ chế gửi lại gói tin bị lỗi trong quá trình truyền tin? Mong các anh chị đi trước trả lời giúp em với !

kingkongit9x 7 năm, 2 tháng, 15 ngày, 42 phút, 32 giây 0 1471
Trả lời câu hỏi
0 trả lời