kingkongit9x

Cơ chế gửi lại gói tin bị lỗi trong quá trình truyền tin? Mong các anh chị đi trước trả lời giúp em với !

kingkongit9x 7 năm, 8 tháng, 3 ngày, 19 giờ, 10 phút, 58 giây 0 1674
Trả lời câu hỏi
0 trả lời