kingkongit9x

Cơ chế gửi lại gói tin bị lỗi trong quá trình truyền tin? Mong các anh chị đi trước trả lời giúp em với !

kingkongit9x 7 năm, 6 tháng, 17 ngày, 5 giờ, 49 phút, 9 giây 0 1661
Trả lời câu hỏi
0 trả lời