Trần Quang Vinh

Có cách nào đồng bộ hóa tinh chỉnh giữa phân quyền giữa user và administrator ko? mới chuyển win từ user sang admin , win,3 cái soft linh tinh,h phải thiết lập lại mệt quá trời @@

Trần Quang Vinh 6 năm, 4 tháng, 2 ngày, 13 giờ, 54 phút, 16 giây 0 665

Có cách nào đồng bộ hóa tinh chỉnh giữa phân quyền giữa user và administrator
ko? mới chuyển win từ user sang admin , win,3 cái soft linh tinh,h phải thiết lập lại mệt quá trời @@

Trả lời câu hỏi
0 trả lời