Trần Quang Vinh

Có cách nào đồng bộ hóa tinh chỉnh giữa phân quyền giữa user và administrator ko? mới chuyển win từ user sang admin , win,3 cái soft linh tinh,h phải thiết lập lại mệt quá trời @@

Trần Quang Vinh 5 năm, 11 tháng, 1 ngày, 32 phút, 11 giây 0 629

Có cách nào đồng bộ hóa tinh chỉnh giữa phân quyền giữa user và administrator
ko? mới chuyển win từ user sang admin , win,3 cái soft linh tinh,h phải thiết lập lại mệt quá trời @@

Trả lời câu hỏi
0 trả lời