Love Mail

Có bao nhiêu khối thi đại học và thông tin chính về từng khối ?

Love Mail 7 năm, 5 tháng, 6 ngày, 19 giờ, 51 phút, 31 giây 1 14505
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
NguyenDo
NguyenDo 7 năm, 2 tháng, 1 ngày, 16 giờ, 41 phút, 21 giây

Khối thi và môn thi đại học, cao đẳng năm 2011 như sau:
Khối A: Toán, Lí, Hoá.
Khối B: Toán, Hóa,Sinh.
Khối C: Văn, Sử, Địa.
Khối D1: Văn, Toán, Tiếng Anh.
Khối D2: Văn, Toán, Tiếng Nga.
Khối D3: Văn, Toán, Tiếng Pháp.
Khối D4: Văn, Toán, Tiếng Trung
Khối D5: Văn, Toán, Tiếng Đức.
Khối D6: Văn, Toán, Tiếng Nhật.
Khối H: Văn (đề thi khối C), Hình hoạ, Bố cục.
Khối N: Văn (đề thi khối C), Kiến thức âm nhạc, Năng khiếu âm nhạc.
Khối M: Văn, Toán (đề thi khối D), Đọc, kể diễn cảm và hát.
Khối T: Sinh, Toán (đề thi khối B), Năng khiếu TDTT.
Khối V: Toán, Lí (đề thi khối A), Vẽ Mĩ thuật.
Khối S: Văn (đề thi khối C), 2 môn Năng khiếu điện ảnh
Khối R: Văn, Sử (đề thi khối C), Năng khiếu báo chí.
Khối K: Toán, Lí (đề thi khối A), Kĩ thuật nghề.

 1