Nguyen

chuong trinh thi trac nghiem tieng anh bang c#

Nguyen 7 năm, 7 tháng, 25 ngày, 8 giờ, 30 phút, 32 giây 1 1535
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Love Mail
Love Mail 7 năm, 7 tháng, 25 ngày, 6 giờ, 38 phút, 24 giây

Bạn có thể dựa trên hướng dẫn ở forum này, được viết khá chi tiết:

http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=5384

 1