vu hong phuong

cho vi du ve bai tap ve qua trinh cung cap san xuat tieu thu san pham theo quyet dinh so 48

vu hong phuong 7 năm, 1 tháng, 9 ngày, 17 giờ, 53 phút, 15 giây 0 1315

cho ví dụ về bài tập về quá trình cung cấp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo quyết định số 48

Trả lời câu hỏi
0 trả lời