Mai Ly

Chỗ nào đào tạo múa bụng bellydance chuyên nghiệp hiện nay

Mai Ly 5 năm, 2 tháng, 5 ngày, 17 giờ, 57 phút, 51 giây 0 391

M�nh đang l� sinh vi�n năm nhất n�n thời gian r�nh kh� nhiều, m� nghe n�i tập Bellydance d�ng đẹp lắm. M�nh thấy bộ m�n n�y cũng th� vị đấy chứ. Bạn n�o đ� từng đi học th� tư vấn th�m cho m�nh với. Cảm ơn mọi người.

Trả lời câu hỏi
0 trả lời