dark angel

Cho mình xin các phím tắt của windows 8 với

dark angel 7 năm, 6 tháng, 18 ngày, 15 giờ, 57 phút, 16 giây 2 771

Windows mới quá nên chưa pít .....

Trả lời câu hỏi
2 trả lời
Vo Cong Liem
Vo Cong Liem 7 năm, 5 tháng, 1 ngày, 15 giờ, 6 phút, 39 giây

• WIN + Q - Mở cửa sổ tìm kiếm.
• Win + Z - Lật mở các ứng dụng.
• Win + Spacebar -Thay đổi ngôn ngữ của bàn phím.
• Win + Y – Hiển thị thời gian trên desktop.
• WIN + W - Tìm kiếm trên các thông số của hệ thống.
• WIN + F - Tìm kiếm các tập tin.
• WIN + I - Mở bảng Settings ở bên phải màn hình.
• WIN + K – Mở bảng Connections
• WIN + O - Vô hiệu hóa xoay màn hình (tắt cảm ứng con quay hồi chuyển)
• WIN + C - Hiện Start menu mới và đồng hồ Metro màu đen (hay gọi chung là thanh Charms).
• WIN + V - chuyển đổi giữa các thông báo.
• WIN + Shift + V - chuyển đổi giữa các thông báo theo thứ tự ngược.
• WIN + Enter - Chạy tiện ích Narrator, đọc to các tiêu đề và nội dung của tất cả các cửa sổ mở ra.
• WIN + PageUp - Di chuyển tiêu đề về bên trái.
• WIN + PgDown - Di chuyển tiêu đề về bên phải.
• WIN + Shift +. - Di chuyển các dấu phân cách [màn hình] ở phía trái.
• WIN +. - Di chuyển các dấu phân cách [màn hình] ở bên phải.

Deb
Debadmin 7 năm, 6 tháng, 18 ngày, 15 giờ, 55 phút, 44 giây

Win + Printscreen : Chụp ảnh màn hình ( Save thành đuôi PNG và lưu trong thư viện ảnh)Win + C : Mở Cham BarWin + Tab : Mở Switch List.Win + Q: Mở trình tìm kiếm toàn bộ.
Win + W: Tìm kiếm các thiết lập của hệ thống (Cho phép bạn tìm kiếm trực tiếp các thiết lập của hệ thống).
Win + F: Tìm kiếm trong các tập tin (Allows you to search directly within Files).
Win + Z: Truy cập các tùy chọn của Metro Apps (Có thể truy cập bằng cách click chuột phải vào một khoảng trống bất kỳ).
Win + I: Mở Menu thiết lập.Win + P: Mở màn hình thứ 2 hoặc thiết lập máy chiếu.


Win + H: Đến các cửa sổ thiết lập chia sẻ (Liệt kê các tùy chọn chia sẻ liên quan đến ứng dụng đang chạy).
Win + K: Mở thiết lập dành các thiết bị (Liệt kê các thiết bị phần cứng đang kết nối).
Win + X: Mở cửa sổ cài đặt các tiện ích hệ thống ( Ở góc dưới cùng bên trái).


Win + T: Hiển thị các cửa sổ đang bật trên Taskbar (Các cửa sổ thu nhỏ sẽ được hiện thể từng khung một)
Win + U: Mở Ease of Access CenterWin + E: Mở Windows Explorer.
Win + R: Mở hộp thoại Run.
Win + Pause: Mở cửa sổ System Properties.
Win + Enter: Mở Windows Narrator
Win + Shift + .: Chọn ứng dụng bên phải cùng (Chuyển giữa trái, phải và full màn hình).Win + .: Chọn ứng dụng phía bên trái.
Win + ,: Xem các đường viền của các ứng dụng.


Win + D: Chuyển về Desktop.
Win + M: Thu nhỏ toàn bộ ứng dụng.
Win + B: Trở về Desktop.
Win + J: Chuyển qua lại giữa các ứng dụng Metro.
Win + L: Khóa màn hình
Win + Page Up/ Page Down: Chuyển giữa màn hình chính và màn hình thứ 2 (Chế độ 2 màn hình).


Ctrl + Mouse Scroll (Trong màn hình khởi động): Chuyển các chế độ Tile.
Ctrl + Mouse Scroll (Trên Desktop): Thay đổi kích cỡ các Icon.
Ctrl + Shift+ N: Tạo thư mục mới.

 1