Love Mail

CHo mình hỏi cách kiểm tra imei các dòng máy phổ biến Nokia, Sony erricson, Sam Sung, Motorola v.v...

Love Mail 7 năm, 10 tháng, 27 ngày, 3 giờ, 41 phút, 16 giây 1 2567
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 7 năm, 10 tháng, 27 ngày, 3 giờ, 41 phút, 3 giây

Các bí mật trên ĐTDĐ Nokia 

- Xem số IMEI: *#06# 
- Khởi động lại máy: *3370# 
- Phiên bản phần mềm: *#0000# 
Dòng thứ 1: phiên bản phần mềm 
Dòng thứ 2: ngày phần mềm được sản xuất 
Dòng thứ 3: kiểu ĐT 
- Kiểm tra thông tin máy: *#92702689# 
Màn hình thứ 1: số IMEI (Serial No.) 
Màn hình thứ 2: ngày sản xuất của ĐT (made) 
Màn hình thứ 3: ngày ĐT được bán (purchasing date) 
Màn hình thứ 4: ngày sửa chữa cuối cùng (repaired) 
Màn hình thứ 5: chuyển đổi dữ liệu người dùng (transfer user data) 

Sau khi dùng mã số trên đây (*#92702689#), bạn phải tắt máy và bật máy lại, máy sẽ trở lại chế độ ban đầu. 

:: Các bí mật trên ĐTDĐ Samsung: 

- Kiểm tra IMEI: *#06# 
- Kiểm tra phiên bản phần mềm: *#9999# 
- Chỉnh độ phân giải màn hình: *#0523# 
- Thử chế độ rung: *#9998*842# 
- Kiểm tra thông số hoạt động của pin: *#9998*228# 

Lưu ý: Một số mã số chỉ hoạt động với phần mềm chuẩn mà không hoạt động với phần mềm đã được Việt hoá. 

:: Các bí mật trên ĐTDĐ Siemens: 

- Kiểm tra IMEI: *#06# 
- Kiểm tra phiên bản phần mềm: Bỏ simcard và bấm *#06# rồi giữ phím dài phía trên bên trái. 
- Chuyển Menu về tiếng Anh: *#0001# và bấm SEND 

:: Các bí mật trên ĐTDĐ Sony: 

- Kiểm tra IMEI: *#06# 
- Kiểm tra phiên bản phần mềm: Bỏ simcard rồi bấm *#7353273# 

:: Các bí mật trên ĐTDĐ Motorola: 

- Kiểm tra IMEI: *#06# 

:: Các bí mật trên ĐTDĐ Ericsson: 

- Kiểm tra IMEI: *#06# 
- Kiểm tra phiên bản phần mềm: > *

 1