doan khanh linh

Cho mình hỏi 1 chút về định tuyến

doan khanh linh 7 năm, 4 tháng, 13 ngày, 20 giờ, 20 phút, 14 giây 0 737
cách chọn đường đi ngắn nhất có thỏa mãn yêu cầu về mặt băng thông không???
Trả lời câu hỏi
0 trả lời