Love Mail

cho hỏi mật khẩu mặc định của samsung s5233w?

Love Mail 7 năm, 2 tháng, 7 ngày, 9 giờ, 56 phút, 46 giây 1 5585
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Nguyen Tran Minh Khanh
Nguyen Tran Minh Khanh 7 năm, 1 tháng, 22 ngày, 3 giờ, 10 phút, 16 giây

00000000 nếu không được dùng lệnh *2767*3855# reset may

 1