Love Mail

cho hỏi mật khẩu mặc định của samsung s5233w?

Love Mail 6 năm, 11 tháng, 6 ngày, 14 giờ, 1 phút, 47 giây 1 5538
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Nguyen Tran Minh Khanh
Nguyen Tran Minh Khanh 6 năm, 10 tháng, 21 ngày, 7 giờ, 15 phút, 17 giây

00000000 nếu không được dùng lệnh *2767*3855# reset may

 1