Love Mail

cho hỏi mật khẩu mặc định của samsung s5233w?

Love Mail 6 năm, 8 tháng, 29 ngày, 16 giờ, 57 phút, 10 giây 1 5509
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Nguyen Tran Minh Khanh
Nguyen Tran Minh Khanh 6 năm, 8 tháng, 13 ngày, 10 giờ, 10 phút, 40 giây

00000000 nếu không được dùng lệnh *2767*3855# reset may

 1