Love Mail

cho hỏi mật khẩu mặc định của samsung s5233w?

Love Mail 8 năm, 9 ngày, 20 giờ, 54 giây 1 5690
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Nguyen Tran Minh Khanh
Nguyen Tran Minh Khanh 7 năm, 11 tháng, 24 ngày, 13 giờ, 14 phút, 24 giây

00000000 nếu không được dùng lệnh *2767*3855# reset may

 1