Crystal Kid

Cho hỏi bài hát Mưa và nước mắt do ai hát vậy????

Crystal Kid 7 năm, 9 tháng, 5 ngày, 2 giờ, 16 phút, 1 giây 3 939

Cho hỏi bài hát Mưa và nước mắt do ai hát vậy???? 

Trả lời câu hỏi
3 trả lời
xuanhoabkvn
xuanhoabkvn 7 năm, 4 tháng, 26 ngày, 6 giờ, 13 phút, 33 giây

Do Lâm Chấn Huy hát đó, giọng đặc trưng thế mà lại.

bạn có thể xem lời hát và nghe nhạc tại đây: http://MyLyric.net

cong hoang
cong hoang 7 năm, 8 tháng, 10 ngày, 5 giờ, 4 phút, 40 giây

Lâm chấn Huy.

bạn cứ tra google là biết ngay mà

dep trai
dep trai 7 năm, 9 tháng, 4 ngày, 11 giờ, 6 phút, 14 giây

Lâm Chấn Huy

 1