Mr Duck

cho em hỏi giá của màn hình touch screen 14'' bây giờ bao nhiêu vậy?

Mr Duck 7 năm, 3 tháng, 26 ngày, 17 giờ, 58 phút, 28 giây 1 910
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
quynh
quynh 7 năm, 3 tháng, 4 ngày, 6 giờ, 47 phút, 1 giây

khong nen mua ban oi 

 1