giabinh_05

cho em biết tại sao điện thoai của em bật GPS kô định vị đúng vị trí vậy, ĐT là hãng Mobistar kem 350

giabinh_05 7 năm, 3 tháng, 8 giờ, 34 phút, 40 giây 0 931
Trả lời câu hỏi
0 trả lời