Love Mail

Chỉ giùm mình cách sửa giờ trong gmail bị sai không giống với ngày giờ hiện tại

Love Mail 6 năm, 9 tháng, 22 ngày, 7 giờ, 3 phút, 19 giây 1 21537
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 6 năm, 9 tháng, 8 ngày, 17 giờ, 47 phút, 2 giây

Vào Gmail -> Cài đặt thư (Click vào nút bánh răng góc trên bên phải đối với google chrome) -> Chung -> tích vào "Mặc định ngôn ngữ" trong cài đặt giờ và cài đặt ngày -> OK

 1