Love Mail

Chỉ giùm mình cách sửa giờ trong gmail bị sai không giống với ngày giờ hiện tại

Love Mail 6 năm, 8 tháng, 23 giờ, 38 phút, 32 giây 1 20891
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 6 năm, 7 tháng, 17 ngày, 10 giờ, 22 phút, 15 giây

Vào Gmail -> Cài đặt thư (Click vào nút bánh răng góc trên bên phải đối với google chrome) -> Chung -> tích vào "Mặc định ngôn ngữ" trong cài đặt giờ và cài đặt ngày -> OK

 1