Love Mail

Chỉ giùm mình cách sửa giờ trong gmail bị sai không giống với ngày giờ hiện tại

Love Mail 7 năm, 7 tháng, 23 ngày, 11 giờ, 4 phút, 2 giây 1 23406
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 7 năm, 7 tháng, 9 ngày, 21 giờ, 47 phút, 45 giây

Vào Gmail -> Cài đặt thư (Click vào nút bánh răng góc trên bên phải đối với google chrome) -> Chung -> tích vào "Mặc định ngôn ngữ" trong cài đặt giờ và cài đặt ngày -> OK

 1