Love Mail

Chỉ giùm mình cách sửa giờ trong gmail bị sai không giống với ngày giờ hiện tại

Love Mail 7 năm, 2 ngày, 13 giờ, 8 phút, 7 giây 1 22070
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 6 năm, 11 tháng, 18 ngày, 23 giờ, 51 phút, 50 giây

Vào Gmail -> Cài đặt thư (Click vào nút bánh răng góc trên bên phải đối với google chrome) -> Chung -> tích vào "Mặc định ngôn ngữ" trong cài đặt giờ và cài đặt ngày -> OK

 1