Love Mail

Chỉ giùm mình cách sửa giờ trong gmail bị sai không giống với ngày giờ hiện tại

Love Mail 7 năm, 6 tháng, 27 ngày, 4 giờ, 30 phút, 17 giây 1 23222
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 7 năm, 6 tháng, 12 ngày, 15 giờ, 14 phút

Vào Gmail -> Cài đặt thư (Click vào nút bánh răng góc trên bên phải đối với google chrome) -> Chung -> tích vào "Mặc định ngôn ngữ" trong cài đặt giờ và cài đặt ngày -> OK

 1