Love Mail

Cảng hàng không là gì, có phải là sân bay làm trên mặt biển không

Love Mail 7 năm, 10 tháng, 28 ngày, 3 giờ, 15 phút, 4 giây 1 2075
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 7 năm, 10 tháng, 28 ngày, 3 giờ, 13 phút, 5 giây

Hok phải đâu, đấy là từ chuyên dụng để chỉ sân bay quốc tế trên đất liền. Sân bay làm trên biển gọi là tàu sân bay, bạn có thể tham khảo chi tiết ở đây

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0u_s%C3%A2n_bay

 1