LuuHoaElinco

Cài đặt hộp thư Gmail trong Microsoft outlook

LuuHoaElinco 8 năm, 26 ngày, 1 giờ, 15 phút, 21 giây 2 2355
Trả lời câu hỏi
2 trả lời
keke007
keke007 7 năm, 11 tháng, 30 ngày, 7 giờ, 50 phút, 39 giây

Bài viết của bạn khá chi tiết thanks bạn nhiều, mình vừa mới cấu hình được rồi.

 

 

 

___________________________________________

Thiết kế website | Dịch vụ Seo | Thiết kế web

Deb
Debadmin 8 năm, 25 ngày, 23 giờ, 58 phút, 18 giây

Để có thể nhận và gửi email bằng Ms Outlook, trước hết phải cấu hình Gmail để gmail cho phép các thư trong tài khoản được tải về bằng các chương trình như Ms Outlook. Đầu tiên, ta đăng nhập vào Gmail, vào phần Cài đặt (Settings), chọn tiếp phần Chuyển tiếp và Pop/Imap (Forward and Pop/Imap) và chọn hai lựa chọn: Enable Pop for all mail (bật Pop cho tất cả các thư) hoặc Enable Pop for mail that arrives from now on (chỉ bật Pop cho thư đến từ thời điểm này trở đi) và chọn Enable Imap (bật Imap: là chế độ vẫn lưu thư trên máy chủ). Sau đó chọn Save Changes (Lưu lại thay đổi).
 
 

Bước tiếp theo là cấu hình trên Ms Outlook.

Khởi động Ms Outlook. Nếu là lần đầu tiên sử dụng thì Outlook sẽ kích hoạt ngay phần thiết lập tài khoản. Còn nếu không thì sau khi khởi động Outlook, chọn trình đơn Tools – Account Settings. Trong trang Email, chọn New..., chọn Microsoft Exchange, Pop3, Imap or Http rồi Next. Tiếp theo đánh dấu vào mục Manually configure server ... để tự khai báo các thông số, rồi Next. Tiếp theo chọn Internet E-mail, rồi Next.

Sau đó, khai báo các mục
 
 

- Your Name: Tên người dùng

- Email Address: Địa chỉ Email đầy đủ

- Accoutn Type: Pop3 (loại tài khoản là Pop3)

- Incoming Mail Server: gõ vào: pop.gmail.com

- Outgoing Mail Server: gõ vào: smtp.gmail.com

- UserNamr: nhập tên hòm thư

- Password: gõ mật khẩu và đánh dấu vào Remember Password (nhớ mật khẩu)

Tiếp theo chọn nút More Setting và khai báo:
 

- Chọn trang Outgoing Server và chọn My outgoing server (SMTP) requires authetication và chọn Use the same settings as my incoming server.

- Chọn Advanced và khai báo:

o Incoming server (Pop3): 995 và đánh dấu vào mục This server requires an encrypted connection (SSL)

o Outgoing server (SMTP): 587 và chọn tại mục Use the following type of encrypted connections: TLS

Kích OK và Next rồi Finish để kết thúc. Như vậy là người dùng có thể kích vào nút Send/Receive để kiểm tra. Bạn sẽ nhận được thư tải về từ Gmail.

Chúc các bạn thành công!

 1