Disk 2000

Cái bấc của ngọn đèn vĩnh cửu có được gọi là vật liệu siêu dẫn hoạt động ở nhiệt độ phòng không ???

Disk 2000 5 năm, 5 ngày, 11 giờ, 50 phút, 9 giây 0 599

Cái bấc của ngọn đèn vĩnh cửu có được gọi là vật liệu siêu dẫn hoạt động ở nhiệt độ phòng không ???

 

 

 

Ghi chú : Bí ẩn về những ngọn đèn vĩnh cửu bạn xem tại đây :

http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/bi-an-ve-nhung-ngon-den-vinh-cuu-2009381.html 

http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/bi-an-ve-nhung-ngon-den-vinh-cuu-2009381.html

 

 

Trả lời câu hỏi
0 trả lời