Love Mail

Cách vô hiệu hóa giao diện Facebook Timeline?

Love Mail 7 năm, 11 tháng, 5 ngày, 3 giờ, 36 phút, 56 giây 1 631
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
NguyenDo
NguyenDo 7 năm, 9 tháng, 1 ngày, 11 giờ, 8 phút, 47 giây

Đừng cố gắng vô ích,trước sau gì nó cũng sẽ bắt thay đổi thoy.Đừng tin vào những phần mềm trên mạng dụ chặn Timeline,xài chúng chỉ tổ rước víu với Troạn vô máy mình thôi

 1