Love Mail

Cách gửi tin nhắn giữa máy tính trong mạng LAN ntn?

Love Mail 7 năm, 8 tháng, 24 ngày, 13 giờ, 10 phút, 38 giây 1 2645
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Lamborghini
Lamborghini 7 năm, 8 tháng, 18 ngày, 7 giờ, 31 phút, 57 giây

Run -> services.msc -> Tìm và khởi động services "Messenger" (cho tất cả các máy muốn gửi nhận tin nhắn)

Dùng lệnh net send <ten_may/dia_chi_ip> <noi_dung>

 1