Love Mail

Cách gửi tin nhắn giữa máy tính trong mạng LAN ntn?

Love Mail 7 năm, 3 tháng, 23 ngày, 11 giờ, 33 phút, 38 giây 1 2602
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Lamborghini
Lamborghini 7 năm, 3 tháng, 17 ngày, 5 giờ, 54 phút, 58 giây

Run -> services.msc -> Tìm và khởi động services "Messenger" (cho tất cả các máy muốn gửi nhận tin nhắn)

Dùng lệnh net send <ten_may/dia_chi_ip> <noi_dung>

 1