Love Mail

Cách gửi mail cho nhiều người ?

Love Mail 7 năm, 11 tháng, 23 ngày, 15 giờ, 17 phút, 17 giây 1 1001
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
NguyenDo
NguyenDo 7 năm, 9 tháng, 8 ngày, 21 giờ, 8 phút, 53 giây

trên chỗ khung nhập địa chỉ người nhận bạn nhập tên người nhận đầu tiên xong bạn cách nhau bằng dấu , rồi nhập tiếp địa chỉ khác 

 1