Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 5 năm, 4 tháng, 26 ngày, 5 giờ, 45 phút, 25 giây 1 1425
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 5 năm, 3 tháng, 22 ngày, 6 giờ, 8 phút, 11 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1