Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 3 năm, 1 tháng, 9 giờ, 46 phút, 52 giây 1 755
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 2 năm, 11 tháng, 24 ngày, 10 giờ, 9 phút, 38 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1