Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 5 năm, 10 tháng, 17 ngày, 14 giờ, 25 phút, 24 giây 1 1573
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 5 năm, 9 tháng, 13 ngày, 14 giờ, 48 phút, 10 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1