Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 5 năm, 8 tháng, 15 ngày, 21 giờ, 53 phút, 1 giây 1 1514
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 5 năm, 7 tháng, 11 ngày, 22 giờ, 15 phút, 47 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1