Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 6 năm, 3 tháng, 21 ngày, 9 giờ, 34 phút, 21 giây 1 1699
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 6 năm, 2 tháng, 17 ngày, 9 giờ, 57 phút, 7 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1