Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 5 năm, 19 ngày, 16 giờ, 36 phút, 3 giây 1 1357
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 4 năm, 11 tháng, 15 ngày, 16 giờ, 58 phút, 49 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1