Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 4 năm, 1 tháng, 8 ngày, 13 giờ, 57 phút, 34 giây 1 1181
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 4 năm, 4 ngày, 14 giờ, 20 phút, 20 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1