Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 4 năm, 11 tháng, 18 ngày, 12 giờ, 58 phút, 21 giây 1 1344
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 4 năm, 10 tháng, 14 ngày, 13 giờ, 21 phút, 7 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1