Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 2 năm, 11 tháng, 24 ngày, 1 giờ, 5 phút, 16 giây 1 726
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 2 năm, 10 tháng, 20 ngày, 1 giờ, 28 phút, 3 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1