Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 3 năm, 6 tháng, 2 ngày, 12 giờ, 20 phút, 23 giây 1 1042
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 3 năm, 4 tháng, 29 ngày, 12 giờ, 43 phút, 9 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1