Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 4 năm, 10 tháng, 2 ngày, 15 giờ, 21 phút, 4 giây 1 1324
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 4 năm, 8 tháng, 28 ngày, 15 giờ, 43 phút, 50 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1