Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 2 năm, 2 tháng, 15 ngày, 8 giờ, 6 phút, 45 giây 1 534
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 2 năm, 1 tháng, 11 ngày, 8 giờ, 29 phút, 31 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1