Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 6 năm, 1 tháng, 23 ngày, 15 giờ, 14 phút, 7 giây 1 1667
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 6 năm, 19 ngày, 15 giờ, 36 phút, 53 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1