Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 3 năm, 3 tháng, 28 ngày, 7 giờ, 9 phút, 28 giây 1 870
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 3 năm, 2 tháng, 24 ngày, 7 giờ, 32 phút, 14 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1