Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 2 năm, 5 tháng, 30 ngày, 32 phút, 22 giây 1 613
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 2 năm, 4 tháng, 26 ngày, 55 phút, 8 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1