Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 5 năm, 6 tháng, 18 ngày, 6 giờ, 43 phút, 29 giây 1 1454
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 5 năm, 5 tháng, 14 ngày, 7 giờ, 6 phút, 16 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1