Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 2 năm, 10 tháng, 18 ngày, 22 giờ, 31 phút, 27 giây 1 708
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 2 năm, 9 tháng, 14 ngày, 22 giờ, 54 phút, 13 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1