Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 3 năm, 5 tháng, 5 ngày, 7 giờ, 24 phút, 31 giây 1 972
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 3 năm, 4 tháng, 1 ngày, 7 giờ, 47 phút, 17 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1