Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 4 năm, 5 tháng, 28 ngày, 20 giờ, 11 phút, 51 giây 1 1197
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 4 năm, 4 tháng, 24 ngày, 20 giờ, 34 phút, 37 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1