Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 3 năm, 6 tháng, 27 ngày, 23 giờ, 35 phút, 25 giây 1 1069
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 3 năm, 5 tháng, 23 ngày, 23 giờ, 58 phút, 11 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1