Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 4 năm, 7 tháng, 29 ngày, 11 phút, 57 giây 1 1257
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 4 năm, 6 tháng, 25 ngày, 34 phút, 43 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1