Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 5 năm, 1 tháng, 27 ngày, 4 giờ, 44 phút, 49 giây 1 1371
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 5 năm, 23 ngày, 5 giờ, 7 phút, 35 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1