Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 2 năm, 8 tháng, 29 ngày, 14 giờ, 21 phút, 30 giây 1 688
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 2 năm, 7 tháng, 25 ngày, 14 giờ, 44 phút, 16 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1