Love Mail

Cách đọc đuôi .trc ?

Love Mail 4 năm, 8 tháng, 21 ngày, 10 giờ, 28 phút, 56 giây 1 1274
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 4 năm, 7 tháng, 17 ngày, 10 giờ, 51 phút, 43 giây

Đuôi này từ chương trình nào xuất ra vậy trùi. Mình chỉ biết PRC thôi

http://www.tech24.vn/ebook/download/2157-Mobipocket-Reader-Desktop-62---Chuong-trinh-doc-ebook-PRC.html

 1